Thiên Long Bát Bộ – Demi-Gods and Semi-Devils

Năm sản xuất: 1997

Diển viên: Huỳnh Nhật Hoa –  Trần Hạo Dân – Phàn Thiếu Hoàng – Lý Nhược Đồng – Mạch Trường Thanh

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *