Song Hùng Kỳ Hiệp 1988 – Two Most Honorable Knights 1988

Năm sản xuất: 1988

Diễn viên:

Miêu Kiều Vỹ – Giang Phong (Thế Thanh lồng tiếng)
Thích Mỹ Trân – Nguyệt Nô (Thanh Phúc lồng tiếng)
Lương Triều Vỹ – Tiêu Ngư Nhi (Thế Thanh lồng tiếng)
Ngô Đại Dung – Hoa Vô Khuyết (Nguyễn Vinh lồng tiếng)
Tạ Ninh – Tô Anh (Bích Ngọc lồng)
Trần Mỹ Kỳ – Di Hoa Cung Chủ (Thanh Phúc lồng tiếng)
Lê Mỹ Nhàn – Thiết Tâm Lan (Huỳnh Hoa lồng tiếng)
Huỳnh Doãn Tài – Ngụy Vô Nha (Nguyễn Vinh lồng tiếng)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *