Linux dd Command Show Progress Copy Bar With Status

Method 1: New status option added to dd (GNU Coreutils 8.24+) dd in GNU Coreutils 8.24+ (Ubuntu 16.04 and newer) got a new status option to display the progress: Example Output Method 2: By using pv Install pv and put it between input / output only dd commands. Note: you cannot use it when you already started dd. Installation Example Output You could specify the approximate size with […]

Lộc Đỉnh Ký – The Duke of Mount Deer

Năm sản xuất: 1998. Diễn viên: Trần Tiểu Xuân – Mã Tuấn Vỹ – Lương Tiểu Băng – Trần Thiếu Hà – Lưu Ngọc Thúy – Quảng Văn Tuân – Phùng -Hiểu Văn – Trần An Kỳ – Từ Hào Oanh – Trương Quốc Cường – Vương Vĩ – Lý Lệ Lệ – La Quán […]

Hãy thử 13 thủ thuật tâm lý này để dễ dàng giao tiếp với mọi người

Giao tiếp là một vấn đề muôn thưở được nhắc đến trong cuộc sống hàng ngày. Mặc dù khi nghe từ “giao tiếp” bạn sẽ thấy nó vô cùng đơn giản, nhưng thật ra để có thể giao tiếp tốt với bất kỳ ai lại là cả một nghệ thuật đó. Ông cha ta từng […]

509 Mẫu Câu Thông Dụng Nhất Trong Tiếng Anh Giao Tiếp

I. EVERYDAY WORDS – CÂU NÓI HÀNG NGÀY HELLO! – XIN CHÀO ENGLISH VIETNAMESE 1. Hey man. 1. Ê anh bạn, hoặc Chào. 2. How’s it going? or How are you doing? 2. Dạo này bạn thế nào? 3. What’s up?, What’s new?, or What’s going on? 3. Có chuyện gì đó? Có gì mới […]

Hack não 1500 từ tiếng Anh (2019)

Unit 1.  Language Learning. My Best Friend Satoshi-san had a small restaurant in Japan. He had great skill as a cook, but after some years, he wanted to follow his dream to experience a new culture. Not as a tourist, however. He wanted to live abroad and learn new things.So Satoshi-san decided to learn a […]

Eng Breaking

  Lesson 01 – Introduction I. Introduction Topic 01: Introducing a Friend   English Tiếng Việt   Anna and Felice are walking out of the library, when they suddenly bump into Peter. Anna và Felice đang đi ra khỏi thư viện thì bất ngờ gặp Peter. Anna Hey, Peter! How’s it going? Chào, Peter! Dạo này cậu thế […]