Quản lý người dùng trong Unix/Linux

Có 3 kiểu tài khoản trên một hệ thống Unix: Tài khoản gốc (Root account): Nó còn được gọi là superuser và sẽ có sự điều khiển tuyệt đối tới hệ thống. Một superuser có thể chạy bất cứ lệnh nào mà không bị hạn chế. Người sử dụng này có thể được ví như […]

Lệnh sed trong Linux

Bài viết này giới thiệu các bạn cách dùng lệnh sed trên hệ điều hành Linux. 1. Lệnh sed Lệnh sed là công cụ xử lý văn bản mạnh mẽ và là một tiện ích UNIX lâu đời nhất và phổ biến nhất. Nó được sử dụng để sửa đổi nội dung của một tệp, thường đặt nội dung vào […]

How to See Ubuntu Machines and Samba Shares on a Windows 10 Network

In this guide we will install a WSD service on Ubuntu, which will allow Windows 10 machines to see other Ubuntu machines and Samba shares in Windows File Explorer. Prerequisites This guide is for Windows 10 users who cannot see other Ubuntu machines in the Windows File Explorer, but can access them directly with the […]