Song Hùng Kỳ Hiệp 1988 – Two Most Honorable Knights 1988

Năm sản xuất: 1988 Diễn viên: Miêu Kiều Vỹ – Giang Phong (Thế Thanh lồng tiếng) Thích Mỹ Trân – Nguyệt Nô (Thanh Phúc lồng tiếng) Lương Triều Vỹ – Tiêu Ngư Nhi (Thế Thanh lồng tiếng) Ngô Đại Dung – Hoa Vô Khuyết (Nguyễn Vinh lồng tiếng) Tạ Ninh – Tô Anh (Bích Ngọc […]