Lộc Đỉnh Ký – The Duke of Mount Deer

Năm sản xuất: 1998.

Diễn viên: Trần Tiểu Xuân – Mã Tuấn Vỹ – Lương Tiểu Băng – Trần Thiếu Hà – Lưu Ngọc Thúy – Quảng Văn Tuân – Phùng -Hiểu Văn – Trần An Kỳ – Từ Hào Oanh – Trương Quốc Cường – Vương Vĩ – Lý Lệ Lệ – La Quán Lan – Tần Hoàng – Cốc Phong – Lưu Giang – La Mãng – La Lan

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *