Kiếm Ma Độc Cô Cầu Bại 1990 – The Legend Of The Invincible 1990

Năm sản xuất: 1990

Diễn viên: (Huỳnh Nhật Hoa, Ngô Đại Dung, Thiệu Mỹ Kỳ, Văn Tuyết Nhi, Thái Gia Lợi….)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *