Hiệp Khách Hành 1989 – Ode to Gallantry 1989

Năm sản suất: 1989

Diễn viên: Lương Triều Vỹ, Đặng Tụy Văn, Lưu Thục Hoa, Diêu Chính Thanh, Trịnh Diễm Lệ, Trương Dực…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *