PHƯƠNG PHÁP CHIẾT KHẤU DÒNG TIỀN

Tính tổng dòng tiền chiết khấu trong tương lai là tiêu chuẩn vàng để xác định khoản đầu tư trị giá bao nhiêu. Hướng dẫn này chỉ cho bạn cách sử dụng phân tích dòng tiền chiết khấu để xác định giá trị hợp lý của hầu hết các loại đầu tư, cùng với một […]

Tổng hợp một số kiến thức lập trình về Amibroker

1 Giới thiệu khái quát Amibroker theo developer Tomasz Janeczko được xây dựng dựa trên ngôn ngữ C. Vì vậy bộ code Amibroker Formula Language  sử dụng có syntax khá tương đồng với C, ví dụ như câu lệnh #include để import hay cách gói các object, hàm trong các block {} và kết thúc […]

Top 100 mã Excel VBA Macros hữu dụng

Basic codes Những mã code VBA này sẽ giúp bạn thực hiện một số công việc cơ bản trong nháy mắt mà bạn thường làm trên bảng tính. Add Serial Numbers (đánh số thự tự tự động) Code macro này sẽ giúp bạn bổ sung số serial tự động trên trang Excel. Sau khi bạn […]

Bá Ngọc Cương – Lập trình với NodeJS

Phần 01. Giới thiệu và cài đặt môi trường Phần 02. Làm việc với NodeJS Phần 03. Làm việc với ExpressJS Framework Phần 04. Cài đặt và kết nối CSDL MySQL Phần 05. Xây dựng module Đăng Ký và Đăng nhập Phần 06. Xây dựng trang quản trị CMS cho BLOG Phần 07. Xây dựng […]

Trần Duy Thanh – Làm chủ Python trong 4 tuần

Phần 1. Giới thiệu về lập trình Python và các công cụ lập trình Phần 2. Các khái niệm cơ bản Phần 3. Các biểu thức điều kiện Phần 4. Các vòng lặp Phần 5. Cách sử dụng một số hàm quan trọng thường dùng Phần 6. Cách xây dựng hàm Phần 7. Xử lý […]

Đinh Hồng Lĩnh – Làm chủ Excel

Phần 1. Cơ bản về bảng tính Excel Phần 2. Định dạng trong Excel – Custom Format Phần 3. Làm việc với các công cụ xử lý dữ liệu trong Excel Phần 4. Bắt đầu sử dụng Công thức (Formula) trong Excel Phần 5. Phân tích, cảnh báo dữ liệu với định dạng có điều […]

Trần Văn Tánh – Excel trong phân tích tài chính

Phần 1. Giới thiệu khóa học Phần 2. Kiến thức cơ bản về Excel Phần 3. Format và Print Phần 4. Công thức & Hàm trong excel Phần 5. Xử lý và phân tích dữ liệu trong excel Phần 6. Cách tạo biểu đồ trong excel Phần 7. Macros, VBA Phần 8. Thực hành

Stock – Support Links

Khác… Investing.com https://www.investing.com VNDS Bộ lọc cổ phiếu VNDirect Biểu đồ tradingview.com https://vn.tradingview.com/chart/VbLCjVw8/ fireant.vn https://fireant.vn/charts ptcp.vn https://ptcp.vn/do-thi.html Phân tích đầu tư VCSC Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt VNDS Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect TCBS Công ty cổ phần chứng khoán Kỹ Thương Báo cáo phân tích FPTS Công ty cổ […]

Đặng Trọng Khang – Tự do tài chính trong chứng khoán

Phần 1. Những sai lầm mất tiền của nhà đầu tư chứng khoán Phần 2. Những ưu thế tuyệt vời của đầu tư chứng khoán Phần 3. Nguyên lý đầu tư tạo lợi nhuận trường tồn Phần 4. Công thức đầu tư kỳ diệu Phần 5. Ví dụ thực tế