Ghép ảnh chuyên nghiệp với Photoshop – Mai Xuân Huy

Phần 1: Giới thiệu và hướng dẫn công cụ Photoshop

Phần 2: Hướng dẫn tách chủ thể và tóc

Phần 3: Các bước hậu kỳ blend và cắt ghép ảnh

Phần 4: Các thủ thuật tạo bóng và ánh sáng

Phần 5: Thực hành

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *