Đặng Trọng Khang – Tự do tài chính trong chứng khoán

Phần 1. Những sai lầm mất tiền của nhà đầu tư chứng khoán

Phần 2. Những ưu thế tuyệt vời của đầu tư chứng khoán

Phần 3. Nguyên lý đầu tư tạo lợi nhuận trường tồn

Phần 4. Công thức đầu tư kỳ diệu

Phần 5. Ví dụ thực tế

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *