Anh Hùng Xạ Điêu – The Legend of the Condor Heroes

 

Năm sản xuất: 1983

Huỳnh Nhật HoaÔn Mỹ LinhMiêu Kiều VĩDương Phán Phán

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *