Ghép ảnh chuyên nghiệp với Photoshop – Mai Xuân Huy

Phần 1: Giới thiệu và hướng dẫn công cụ Photoshop Phần 2: Hướng dẫn tách chủ thể và tóc Phần 3: Các bước hậu kỳ blend và cắt ghép ảnh Phần 4: Các thủ thuật tạo bóng và ánh sáng Phần 5: Thực hành

Trở thành nhà thiết kế chuyên nghiệp với Adobe Photoshop CC 2015 – Lê Đức Lợi

Phần 1: Giới thiệu khóa học Phần 2: Làm quen với Photoshop Phần 3: Hiểu về hình ảnh kỹ thuật số Phần 4: Tách ảnh, cắt ảnh với các công cụ selection Phần 5: Layer – Các siêu phẩm thường bắt đầu từ đây Phần 6: Layer Style – Hướng dẫn cách tạo hiệu ứng […]

How to Set Up Facial Recognition to Sign into Ubuntu and Other Linux Distributions

Despite all the concern, facial recognition is getting popular among consumers. Most recent Android and iOS devices have the feature to unlock the device with facial authentication. Once you get used to the face unlock or fingerprint unlock, typing password feels like a tedious, boring task. On Windows operating system, Microsoft provides the Windows Hello that allows […]